Pretražite novosti:

Počinje sanacija šetnice iznad turbine na Korani

01.07.2020.
Počinje sanacija šetnice iznad turbine na Korani
S tvrtkom TKK d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge iz Karlovca sklopljen je ugovor o radovima na sanaciji šetnice iznad turbine na Korani vrijednosti 264.753,75 kuna. Radovi obuhvaćaju skidanje postojećih drvenih mosnica i stavljanje novih, zamjenu dotrajalih elemenata čelične konstrukcije te novu antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije. Radovi će se izvoditi u razdoblju od 1. 7. – 15. 8. 2020. godine. Navedeni radovi izvode se u okviru projekta „Izgradnja NATURA 2000 interpretacijskih centara na otvorenom, javne i ambijentalne rasvjete“ čiji je nositelj Karlovačka županija i sastoji se od više zahvata na području Karlovca, Ogulina i Ozlja te je za ukupni projekt Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova Europske unije dodjelilo 7.828.815,37 kuna bespovratnih sredstava od kojih se 3.507.400,00 kn odnosi na Grad Karlovac. U okviru projekta već je izgrađena je pješačko-biciklistička staza s javnom rasvjetom na desnoj obali Korane, na dijelu od Aquatike do drvenog mosta,  i postavljena je ambijentalna rasvjeta na drvenom mostu, a također je predviđeno postavljanje multimedijske opreme za prikaz edukativnih sadržaja na šetnici, turistička signalizacija, info edukativni panoi i mobilni interpretacijski centar.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana