Pretražite novosti:

Očitovanje gradonačelnika na upite građana o zamućenju rijeke Korane

24.06.2019.
Očitovanje gradonačelnika na upite građana o zamućenju rijeke Korane
Zamućenje rijeke Korane u gradu Karlovcu nastalo je zbog kiša, koranskih pritoka te rijeke Mrežnice. Koranski pritoci i kiša su stabilno, a preostala je još rijeka Mrežnica koja je zamućena (prostim okom je vidljivo kako je rijeka Korana bistra, a rijeka Mrežnica poprilično mutna). Vrlo je teško odgovoriti na pitanja građana grada Karlovca kada će rijeka Korana biti u potpunosti bistra i kada će se u istoj moći kupati. U komunikaciji sa Stožerom civilne zaštite Karlovačke županije raspolažemo informacijom da je krenulo bistrenje rijeke Mrežnice u općini Generalski Stol i već je vidljivo na području grada Duge Rese u Zvečaju. Teško je procijeniti, ali ugrubo do sljedećeg vikenda teško da će doći do potpunog bistrenja rijeke Korane na području grada Karlovca.