Pretražite novosti:

Nastavlja se veliki komunalni projekt Karlovac II

15.04.2020.
Nastavlja se veliki komunalni projekt Karlovac II
Potpisan je ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i financiranja poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa. Ugovor za EU projekt Karlovac - Duga Resa potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktorica karlovačke tvrtke Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Katarina Malenica, gradonačelnik Grada Duge Rese Tomislav Boljar i načelnik Općine Barilović Dražen Peraković. Projekt je vrijedan 413,4 milijuna kuna od čega 227,4 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 103,2 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 41,3 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (20,6 milijuna kuna). Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac, a završetak projekta planiran je do kraja rujna 2023. godine. Ovim projektom postići će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6% što odgovara planiranom broju od novih 11.655 stanovnika spojenih na novoizgrađeni sustav javne odvodnje. Cilj projekta je i poboljšanje sustava vodoopskrbe kroz rekonstrukciju 28.100 metara te izgradnju 5.720 metara vodoopskrbnih cjevovoda te prespajanje 1.390 kućnih priključaka. Dogradnja sustava vodoopskrbe neće rezultirati novim korisnicima u sustavu vodoopskrbe, već će se navedenim mjerama smanjiti gubici kroz rekonstrukciju kritičnih dionica te smanjenje tlaka na sustavu. U Karlovcu će projekt obuhvatiti područja Zvijezde, Gornjeg Mekušja, Turnaj, Sajevca, Male Švarče, Donje Švarče, Jamadola te Drežnika i Hrnetića. Prvi zahvati mogu se očekivati krajem 2020.
Govoreći o ukupnoj realizaciji projekta generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kao najznačajniji doprinos istaknuo je povećanje standarda građana, a gradonačelnik Grada Karovca Damir Mandić dodao da je ovo trenutno najveći projekt na karlovačkom području koji će sigurno pomoći da se lakše prebrodi novonastala kriza jer će ulaganja preko 400 milijuna kuna biti korisna za radnike i gospodarstvo.
- Dugo smo pripremali ovaj projekt i imali malih poteškoća, ali na kraju trudom i zalaganjem svih, pogotovo bivših i sadašnjih djelatnika naše tvrtke Vodovod i kanalizacija, u velikoj suradnji s tvrtkom Komunalno Duga Resa, odnosno Gradom Duga Resa i Općinom Barilović, uspjeli smo doći do potpisivanja ugovora o sufinanciranju. Projekt je vrijedan više od 400 milijuna kuna, a Karlovac II je nastavak ISPA projekta koji je završen 2015. godine. Sjetimo se da je Grad Karlovac bio među prvim gradovima koji je uspio izgraditi vlastiti pročistač otpadnih voda. Vjerujem da svi oni koji su pridonijeli i zaslužni  su za realizaciji ISPA-e, isto tako danas osjećaju zadovoljstvo kao i mi, izjavio je nakon potpisivanja ugovora gradonačelnik Damir Mandić.
U ovaj projekt Grad Karlovac je uvrstio i  potpunu rekonstrukciju komunalne infrastrukture u Zvijezdi, a svojim sredstvima Grad će istovremeno pokrenuti i druge komunalne zahvate poput oborinske odvodnje, nogostupa i javne rasvjete u Zvijezdi i Radićevoj ulici, te spojnim ulicama. 
Projekt se sufinancira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 mlrd. eura bespovratnih sredstava. Hrvatske vode su do sada uputile 62 poziva na dostavu prijedloga projekata te je donesena odluka o financiranju 57 projekata. Do sada je na području Karlovačke županije odobreno EU projekta vrijednosti  413,4 milijuna kuna.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana