Pretražite novosti:

Konstantne pripreme za efikasnu obranu Karlovca od poplava

01.04.2019.
Konstantne pripreme za efikasnu obranu Karlovca od poplava
Protekli petak bio je u znaku obrane od poplave, ali srećom samo u obliku vježbe i prezentacije Studije uttjecaja na okoliš sustava obrane Karlovca od poplava. Naime, provedena je vježba simulacije obrane od poplave naselja Brodarci pomoću mobilnih box barijera i tuba punjenih vodom. Ova vježba je ustvari vježba svih službi grada Karlovca i Karlovačke županije koje svakodnevno brinu o našoj sigurnosti. Istog dana javno je predstavljena Studija utjecaja na okoliš sustava obrane grada Karlovca od poplava. Ovaj dokument najvažniji je preduvjet za realizaciju projekta koji će naš grad štititi od visokih vodostaja.