Pretražite novosti:

Konferencija: Unapređenje rada socijalne samoposluge u Karlovcu

06.11.2018.
Konferencija: Unapređenje rada socijalne samoposluge u Karlovcu
Grad Karlovac, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva organizatori su konferencije: Unapređenje rada socijalne samoposluge. Konferencija će biti održana u četvrtak, 8. 11. 2018. godine u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice "I.G. Kovačić"
Dnevni red konferencije
10:00 Radionica: „Društveno odgovorno poslovanje u funkciji razvoja zajednice“ - voditeljica Helga Može Glavan (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva)
12:00 Okrugli stol: Problematika darivanja hrane/modela prehrane socijalno ugroženih građana (u Karlovcu): izazovi i mogućnosti proširenja

Sudionici okruglog stola:
- Hrvatska agencija za hranu, Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur. Viši stručni savjetnik za komunikacije i  odnose s javnošću
- Ministarstvo poljoprivrede, Marija Batinić Sermek, voditeljica službe
- Ministarstvo financija / Porezna uprava, Područni ured Karlovac, Branka Šarić, viši upravni savjetnik-koordinator za PDV, Miljenka Oršanić, viši upravni savjetnik-koordinator za JOPPD, Željka Kralj Golubić, viši upravni savjetnik za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Elza Parlov i Ana Juratovac
- Centar za socijalnu skrb Karlovac, Mirjana Pogačić, ravnateljica
14:00 Primjeri dobre prakse:
Prezentacija Socijalne samoposluge i prehrane socijalno ugroženih građana u Karlovcu  (Branka Hastor i Blaženka Presečan, Petar Banić)
Caritas župe Sv. Tri kralja Karlovac-Banija, Saša Kosec
Prezentacija Socijalne samoposluge u Zagrebu-Crveni križ grada Zagreba
Prezentacija socijalne samoposluge Krapina
Prezentacija socijalne samoposluge “Marko Križevčan“ Križevci
Prezentacija socijalne samoposluge Opatija
Prezentacija Socijalne samoposluge Sisak
16:00 Radionica za građane, udruga, klubove, mjesne odbore i gradske četvrti: Kako ja mogu pomoći radu socijalne samoposluge u Karlovcu
Moderator: Helga Može Glavan (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva)
18:00 Kraj