Pretražite novosti:

Katastarske izmjere - OBAVIJESTI

05.08.2023.
Katastarske izmjere - OBAVIJESTI
Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložak za dio k.o.Donje Mekušje i za k.o. Zagrad 1.

Predočavanje započinje 11.9.2023. 

 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana