Pretražite novosti:

Karlovac dobio titulu - Grad za mlade

27.03.2021.
Karlovac dobio titulu - Grad za mlade
Gradu Karlovcu dodijeljen certifikat “Grad za mlade“ za razdoblje od 2021. do 2024. godine! Karlovac je dobio i formalnu potvrdu svog dosadašnjeg rada s mladima. Udruga gradova u Republici Hrvatskoj objavila je danas Odluku o dodjeli certifikata, te je Karlovac jedan od devet odabranih. Prijavu su pripremili koordinator i radna skupina sastavljena od zaposlenika Gradske uprave. Kroz osam tematskih područja: participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje, naveli su mjere koje provodi Grad Karlovac i za koje smatramo da mogu biti primjer dobre prakse. Preduvjeti za prijavu bili su postojanje Savjeta mladih, a Karlovac upravo bira šesti saziv, te činjenica da je Karlovac potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima. Osim toga, Karlovac od 2008. godine svoje politike provodi sukladno mjerama i ciljevima Gradskog programa za mlade. Posljednjih nekoliko godina radi se godišnja evaluacija tih mjera i ciljeva, što je najbolji pokazatelj kako razvijati politike prema mladima. Ovaj uspjeh rezultat je kontinuiranog i kvalitetnog rada za mlade i prema mladima u našem gradu. Certifikat je poticaj da radimo još bolje, kako bi titulu Grada za mlade zadržali i nakon proteka od 3 godine. Tada će se, naime, vršiti nova evaluacija standarda kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i razina mora biti minimalno ova koju imamo prilikom dobivanja certifikata. Hvala svima koji su zaslužni da Karlovac dobije ovo vrijedno priznanje. Hvala svim udrugama koje rade s mladima i za mlade, jer s njima u partnerstvu smo i ostvarili ovaj uspjeh! Certifikat dodjeljuje Udruga gradova u suradnji s partnerima - Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Mrežom mladih Hrvatske i Savezom Društava “Naša djeca”.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana