Pretražite novosti:

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Poslovna zona Mekušje - II.A Etapa (2.18.A)

17.10.2022.
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
Javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog UPU „Poslovna zona Mekušje - II.A etapa (2.18.A)“ (dalje: Plan) trajat će 30 dana u periodu od 17.10.2022. do 15.11.2022. godine. 
Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 26.10.2022. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, 1.kat.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sljedeći način:
  • Svi zainteresirani  imaju pravo uvida u prijedlog izmjena Plana  tijekom trajanja javne rasprave.
  • Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
  • Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 15.11.2022. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom  podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  • Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana. Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju se u smislu Zakona o prostornom uređenju mišljenjem iz članka 101. stavka 1. tog zakona.
Prijedlog Urbanističkog  plana uređenja „Poslovna zona Mekušje - II.A etapa (2.18.A)“ bit će za vrijeme trajanja javne rasprave dostupan i na mrežnoj stranici Grada Karlovca  www.karlovac.hr
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana