Pretražite novosti:

Izbori za EU parlament bit će 26. svibnja 2019.

28.03.2019.
Izbori za EU parlament bit će 26. svibnja 2019.
OBJAVA BIRAČIMA
Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama", broj 30/19, 26. ožujka 2019. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019.
Na temelju članka 23. Zakona o registru birača (,,Narodne novine", broj 144/12 i 105/15), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 11. svibnja 2019. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda.
Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe u srijedu, 15. svibnja 2019.
 
  1. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
 Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeću osobnu iskaznicu, a žele glasovati izvan mjesta svog prebivališta, zatražit će kako slijedi.
 
  1. PRIVREMENI UPIS u registar birača za mjesto u Republici Hrvatskoj  gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.
  2. PRETHODNU REGISTRACIJU ako žele glasovati u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.
  3. POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzulamog predstavništva Republike Hrvatske gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan  mjesta  prebivališta  birači  podnose  nadležnom uredu prema mjestu prebivališta.
 
  1. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
1. Za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, radi glasovanja na  izborima  za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, provodi se aktivna registracija kako slijedi. Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.
2. Ako birač želi glasovati na području drugog diplomatsko-konzulamog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.
3. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju.
Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači mogu podnijeti:
  • najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ili
  • nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj.

III. DRŽAVLJANI  DRUGIH DRŽAVA  ČLANICA  EUROPSKE  UNUE KOJI ŽELE OSTVARITI PRAVO GLASOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima,  može  ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj, ako nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, podnese zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora, odnosno do 25. travnja 2019.

e-Građani
Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani.

Rok za podnošenje zahtjeva
Rok u kojem birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis  izvan  mjesta  prebivališta,  aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istječe u srijedu 15. svibnja 2019.

Ostale informacije i napomene
Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 15. svibnja 2019. raditi sa strankama do 16,00  sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.