Pretražite novosti:

Grad nastavlja s projektom GeotermiKA

13.09.2019.
Grad nastavlja s projektom GeotermiKA
Grad Karlovac, točnije tvrtka GeotermiKA, nastavlja s projektom istraživanja i iskorištavanja geotermalnog potencijala grada Karlovca. Pripremljena je potrebna dokumentacija za nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“, a radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, koje je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Nakon ishođenja dozvole za pridobivanjem geotermalnih voda, pristupit će se istraživanju geotermalnog potencijala, a potom i sklopiti Ugovor o eksploataciji geotermalnih voda s nadležnim Ministarstvom nakon čega može započeti građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja sukladno Pravilniku o građenju naftno – rudarskih objekata i postrojenja. Podsjetimo kako je u prosincu 2017. godine izrađena Predinvesticijska studija prema kojoj je inducirano postojanje geotermalnog ležišta, a istražni prostor obuhvaća jugozapadni dio karlovačke kotline. Očekivana korist je velika od doprinosa energetskoj neovisnosti primjenom stabilnih energetskih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, zamjene fosilnih goriva s energijom iz obnovljivih izvora postiže se smanjenje onečišćenja okoliša, što za posljedicu ima i pozitivan utjecaj na smanjenje klimatskih promjena što je u skladu s europskim Direktivama, doprinos razvoju znanja i konkurentnosti u području obnovljivih izvora energije testiranjem i primjenom inovativne tehnologije, doprinos poticanju razvoja lokalnog gospodarstva politikom angažmana lokalnih tvrtki u realizaciji projekta, stvaranje uvjeta za razvoj ostalih gospodarskih projekata u turizmu, poljoprivredi i industrijskoj proizvodnji u lokalnom i regionalnom području, otvaranjem novih radnih mjesta, a s tim ostanak i naseljavanje mlade populacije na lokalnom području ostvaruju se uvjeti pozitivne demografije i na kraju projekt će generirati višestruke ekonomske koristi za lokalnu zajednicu i društvo u cjelini. Ono što je ovdje bitno istaknuti jest i stabilnost cijena energenata, u ovom slučaju geotermalne vode.