Pretražite novosti:

Grad Karlovac u Grazu

09.03.2019.
Grad Karlovac u Grazu
Posjet austrijskom gradu Grazu i gradonačelniku Siegfried Naglu bio je prilika za međusobnu razmjenu iskustava u području korištenja EU sredstava. Razgovarali smo i o suradnji dvaju gradova u područjima gospodarstva i kulturne baštine. Hvala Damama i Vitezovima Reda sv. Jurja koji su nam omogućili priliku za ovakvu suradnju.