Pretražite novosti:

Daljnja sanacija odlagališta Ilovac

05.07.2021.
Daljnja sanacija odlagališta Ilovac
U sklopu sanacije odlagališta otpada Ilovac u tijeku je uređenje prostora za organizirano i sustavno odlaganje krupnog otpada. Predviđena je izgradnja asfaltiranog platoa za glomazni otpad uz postojeći plato za balirku kao i parkirališta. Unutar ulazno-izlazne zone projekt predviđa izgradnju sustava odvodnje oborinske vode s platoa za glomazni otpad sukladno zaprimljenim vodopravnim uvjetima. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.6 milijuna kuna. Radove financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60%, a 40% Grad Karlovac. Uređenjem prostora za krupni otpad omogućava se kvalitetnije izdvajanje korisnih sirovina iz krupnog otpada. Krupni otpad se na odlagalištu razvrstava i sukladno propisima pravilno zbrinjava. Ovim nastavljamo sanacija odlagališta kako bi smanjili negativne utjecaje na okoliš svih površina koje se nalaze na odlagalištu kao i samog odlagališta.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana