Glasnik 6 / 2017.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA     str.
                                                                                            
55. PRAVILNIK o dodjeli bespovratnih potpora mala vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2017. godini     102.
56. PLAN prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2017. godinu          108.
 
 
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana