Pretražite novosti:

Aglomeracija u rokovima, Grad ju „prati“ dodatnim radovima od 13 milijuna eura, Mandić: Najveći dio se odnosi na Zvijezdu, ali i drugdje dobivaju nogostupe, javnu rasvjetu, a asfalt i makadamske prometnice

09.11.2023.
Aglomeracija u rokovima, Grad ju „prati“ dodatnim radovima od 13 milijuna eura, Mandić: Najveći dio se odnosi na Zvijezdu, ali i drugdje dobivaju nogostupe, javnu rasvjetu, a asfalt i makadamske prometnice
Radovi u sklopu Aglomeracije, odnosno, rekonstrukcija i gradnja vodovodne i kanalizacijske mreže, vrijedni više od 54,8 milijuna eura, u ugovorenim su rokovima, a Grad Karlovac ih „prati“ izgradnjom nogostupa, kolnika, javne rasvjete i DTK mreže, za što izdvaja dodatnih 13 milijuna eura, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare.

Nositelj projekta Aglomeracije Karlovac - Duga Resa je karlovački Vodovod i kanalizacija, čija direktorica Katarina Malenica, precizira da je do sad realizirano 60 posto sredstava, odnosno, završeno više od 50 kilometara kanalizacijske i više od 40 kilometara vodoopskrbne mreže, što je više od 70 posto ukupnih duljina u projektu. Radovi su podijeljeni u 6 grupa.
- U Grupi 1, u kojoj su Turanj i Kamensko, radovi su završeni; obavljen je tehnički pregled vodoopskrbe, preostao je još kanalizacije. U Grupi 2, koja obuhvaća Drežnik i Hrnetić, radovi su na visokom stupnju gotovosti, a tako je i u Grupi 3, gdje su Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje; preostao je još dio cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe, odnosno, sanitarna kanalizacija. Grupa 4: Zvijezda, Mala Švarča i Gornje Mekušje, počela je zadnja. U Zvijezdi je odrađeno 40 posto kanalizacije, također se radi vodoopskrba u Banjavčićevo ulici, a u Tijesnoj ulici traju arheološka istraživanja. Prvi sliv koji će završiti u Zvijezdi je sliv odvodnje Haulikova, Klaićeva, Ruski put. Tamo će se stvoriti uvjet za priključenje korisnika na novi sustav, a prva ulica koja će se urediti bit će Haulikova. U Gornjem Mekušju je odrađeno 75 posto kanalizacije, Maloj Švarči 76 posto, radi se vodoopskrba. U Grupi 5, a to su Jamadol, Jozefinska, Tušmer i Belajske Poljice, gradilišta su sva u viskom stupnju gotovosti i čeka se samo asfaltiranje pojedinih ulica, a Donjoj Švarči 93 posto cjevovoda je položeno i izvode se kućni priključci, navela je Katarina Malenica, dodala da  Grupa 6 obuhvaća postrojenje za sušenje mulja koje radi i smanjuje volumen mulja za 3-4 puta, te građane pozvala na suradnju i strpljenje, napomenuvši da im je ViK na raspolaganju.

Aglomeracija u Karlovcu obuhvaća Turanj, Kamensko, Malu, Gornju i Donju Švarču, Drežnik i Hrnetić, Zvijezdu, Jamadol i Gornje Mekušje, a Grad je za radove rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture, e Aglomeracija ne predviđa, sam izdvojio više od 13 milijuna eura.
- Po logici projekta, ta parterna uređenja, kolnici, nogostupi, javna rasvjeta dolaze na kraju i u 2024. godini ćemo sredstva koja je Grad osigurao za Aglomeraciju staviti u funkciju; do sad je skoro 40 posto angažirano. Ukupno ulaganje Grada, vezano za sve grupe, je preko 13 milijuna eura, a najveći dio tih sredstava se odnosi na Zvijezdu. Zaštićena je kulturna baština i odlučili smo nakon Aglomeracije, u dijelu parternog uređenja, za popločavanje Radićeve, ali i još nekih ulica, te uređenje prometnica, za što smo izdvojili značajna sredstva, rekao je gradonačelnik Damir Mandić.

Grad i u drugim dijelovima Karlovca, obuhvaćenim Aglomeracijom, uređuje ili gradi nove nogostupe, prometnice, oborinsku odvodnju, DTK mrežu, javnu rasvjetu: na Maloj Švarči, Drežniku, Donjoj Švarči, Jamadolu, Hrnetiću…
- Ulice gdje nije bilo asfalta bit će asfaltirane. Do kraja godine sve pokrajnje ulice u Hrnetiću će biti asfaltirane. To je više od tri kilometra cesta koje do sad nisu imale asfalt. U 2024. godini više od milijun eura će se odvojiti iz gradskog proračuna za nove slojeve asfalta na potezima gdje prolazi Aglomeracija. Zahtjevni su radovi i ometaju život, ali pozivam sve stanovnike mjesnih odbora i gradskih četvrti gdje je prošla aglomeracija da spoje objekte na kanalizaciju. To je obveza. Moramo biti svjesni da je to ulaganje u budućnost, da Karlovac brine o svom okolišu, te da će se, gdje prođe aglomeracija, podići standard življenja naših stanovnika, naglasio je gradonačelnik Mandić.

Najavio je da će sve ono što se radi u sklopu Aglomeracije i izvan nje u Zvijezdi, građanima biti predstavljeno od subote, 11. studenog, od 11 sati, u Šetalištu dr. Franje Tuđmana
- Na Glazbenom paviljonu dva tjedna će biti dostupne infografike svih radova u Zvijezdi, onoga što se radi, što se planira raditi i kako će se to izvesti. Mislim da je to dobar način komunikacije prema građanima i pozivam ih da od subote pa naredna dva tjedna u sklopu svojih šetnji dođu do Paviljona. Bit će, vjerujem, i atraktivno, i zanimljivo, a i informativno, pozvao je gradonačelnik Mandić.