Glasnik 20 / 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA str.
237. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca 1373.
238. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o izvršenju (provedbi) programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2020. godine 1373.
239. ODLUKA o mjerama za smanjivanje razine prizemnog ozona 1380.
240. ODLUKA o odobravanju produženja roka važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području grada Karlovca i Ugovora o subvencioniranju javnog gradskog prijevoza na nerentabilnim linijama 1383.
241. ODLUKA o šestim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca 1383.
242. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova nadzornih odbora u trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Karlovca 1385.
243. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac 1387.
244. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić Karlovac 1388.
245. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta „Zorin dom“ 1389.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
246.ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu, 1390.