Glasnik 14 / 2021

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA         Str.
 
149. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2021. godinu  747.
150. ODLUKA o imenovanju koordinatora za integraciju na razini Grada Karlovca   747.
151. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za stanove  748.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana