Glasnik 13 / 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA  str.
127. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca 733.
128. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Karlovca za 2021. godinu 734.
129. ODLUKA o dojeli javnih priznanja Grada Karlovca u 2021. godini 735.
130. ODLUKA o suglasnosti za prijavu i provedbu projektnog prijedloga „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV“ 735.
131. ODLUKA o postupku nabave radova za II. fazu unutrašnjeg uređenja područnog objekta „Vrtić Banija“ po projektu „Ulaganje u objekt dječjeg vrtića“ 736.
132. ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 737.
133. ODLUKE o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca za razdoblje lipanj - rujan 2021. godine 738.
134. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 739.
135. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Karlovca 739.
136. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za komunalni sustav i razvoj grada 740.
137. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 740.
138. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina 741.
139. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za žalbe i predstavke 741.
140. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo 741.
141. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde 742.
142. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora 742.
143. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za poljoprivredu 743.
144. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja
javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu 743.
145. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za mlade 744.
146. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije, gradski proračun i gradsku
imovinu Gradskog vijeća grada Karlovca 744.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
147. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Zelenilo d.o.o. Karlovac, Primorska 39, za nabavu teretnog vozila s podiznom platformom putem financijskog leasinga 745.
148. ODLUKA o izmjeni Odluke KLASA: 020-04/20-01/67, URBROJ: 2133/01-17-03/13-21- od 26. 2. 2021. godine 746.