Glasnik 7 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                        str.
61. ODLUKA o usvajanju Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019. – 2027. 330.
62. ODLUKA o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Karlovca za razdoblje 2020. - 2022. godine 424.
63. ODLUKA o pokretanju izrade Plana razvoja grada Karlovca za razdoblje od 2021. – 2030. godine 477.
64. ODLUKA o prihvaćanju Akcijskog plana održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) 478.
65. ODLUKA o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Karlovca 584.
66. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Grada Karlovca za razdoblje od 1. 1. do 30. 4. 2020. godine 588.
67. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2019. godini 589.
68. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenim programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2019.godini 591.
69. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2019.godinu 592.
70. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o školstvu za 2019.godinu 592.
71. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za 2019. godinu 593.
72. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja u 2019. godini 593.
73. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša u 2019. Godini 595.
74. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa energetske učinkovitosti u 2019. godini 598.
75. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2019. godinu 602.
76. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2019. godinu 602.
77. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2019. godinu 603.
78. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada Karlovca za 2019. godinu 603.
79. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za 2019. godinu 603.
80. ZAKLJUČAK o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu 604.
81. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne ustanove AQUATIKA –SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za 2019. godinu 604.
82. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2019. godinu 605.
83. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta „Zorin dom“ za 2019. godinu 605.
84. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2019. godinu 606.
85. RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Karlovac 606.
86. RJEŠENJE o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice ustanove Dječji vrtić Karlovac 607.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
87. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove AQUATIKA –SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC 607.
88. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Karlovac 608.
89. PRAVILNIK o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti 609 .
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana