Glasnik 3 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
10. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca za rekonstrukciju i energetsku obnovu dječjeg vrtića Dubovac    19.
11. ODLUKA o provedbi postupka nabave za opremanje dječjih igrališta          20.
12. ODLUKA o uvjetima prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“     20.
13. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“   24.
14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji s ugrađenim očitovanjem Grada Karlovca za 2018. godinu       25.
15. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu Gradskog vijeća grada Karlovca   25.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

16. ODLUKA o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini Grada Karlovca      27.
17. ODLUKA o imenovanju koordinatora za integraciju na razini Grada Karlovca    27.
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju godišnjeg Programa DDD mjera  28.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana