Glasnik 1 / 2020.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

1. PRAVILNIK o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba 1.
2. POLITIKA ZAŠTITE osobnih podataka    5.
3. KODEKS ponašanja voditelja obrade    6.
4. ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Gradu Karlovcu   8.
5. ODLUKA o razrješenju i imenovanju upravitelja Zaklade „Nikola Tesla“ za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande    9.
6. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stanove    10.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana