Glasnik 18 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
214. ODLUKA o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu 1445.
215. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu 1456.
216. PRORAČUN Grada Karlovca za 2020. godinu s projekcijama za 2021. – 2022. godine 1457.
217. ODLUKA o izvršenju proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu 2080.
218. PROGRAM rada Savjeta mladih Grada Karlovca za 2020. godinu 2086.
219. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 2086.
220. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2020. godini 2092.
221. PRVA IZMJENA I DOPUNA Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne škole na području grada Karlovca za 2019. godinu 2098.
222. PRVA IZMJENA I DOPUNA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2019. godinu, 2099.
223. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2019. godinu 2100.
224. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu 2101.
225. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2019. godinu 2102.
226. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2019. godinu 2103.
227. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2019. godinu 2104.
228. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2019. godini 2015.
229. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2019. godini 2109.
230. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2019. Godini 2111.
231. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2019. godini 2115.
232. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 2124.
233. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2019. godini 2129.
234. PROGRAM upravljanja objektima u vlasništvu grada Karlovca u 2019. godini 2130.
235. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2019. godinu 2131.
236. TREĆE IZMJENE PROVEDBENOG programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2019. godinu 2132.
237. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2019. godinu 2133.
238. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 2134.
239. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 2135.
240. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Ustanove Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac 2135.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
241. ODLUKA o imenovanju predstavnika Grada Karlovca Projektni tim za Projekt Izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa 2137.
242. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 2137.
243. RJEŠENJE o isplati sredstava trgovačkom društvu GEOTERMIKA d.o.o. Karlovac 2138.
244. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove Gradski muzej Karlovac 2139.
245. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zimske službe 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana