Glasnik 07 / 2018.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA    str.
                                                                                                                                                                                                                              
121. PRAVILNIK o načinu i uvjetima dodjele sredstava Grada Karlovca za sufinanciranje provedbe EU projekata Energetske obnove višestambenih zgrada s područja grada Karlovca u okviru Poziva 4c2.2 OPKK       402.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana