Glasnik 02 / 2018

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA str.
17. PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2018. godinu 27.
18. PRAVILNIK o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca 29.
19. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži grada Karlovca 30.
20. PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza

 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana