Glasnik 11 / 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
 
103. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije     460.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
  
104. ODLUKA o objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga poljoprivrednih proizvođača i udruga koje promiču vrijednosti ruralnog prostora i očuvanje baštine u 2016. godini      461.
 105. ODLUKA o dopuni Odluke o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca – Program „Karlovac 2011.“    462.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana