Glasnik 14 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA

219. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 1008. - ISPRAVAK

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

220. PRAVILNIK o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva 1014.
221. ZAKLJUČAK o donošenju Izvedbenog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine na području grada Karlovca 1026.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana