Glasnik 11 / 2015.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

162. PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2015. godinu 692.
163. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2015. godinu 696.
164. ODLUKA o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje ruralnog razvoja na području Grada Karlovca u 2015. godini 697.
165. ODLUKA o uvjetima, postupku i prioritetima sanacije klizišta i kriterijima dodjele sredstava pomoći za sanaciju 698.
166. PRAVILA ponašanja na gradskom kupalištu Foginovo 699.
167. RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za stanove 701.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana