Glasnik 01 / 2015.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK Str.
1. STATUT Grada Karlovca (Potpuni tekst) 1.
2. POSLOVNIK Gradskog vijeća grada Karlovca (Potpuni tekst) 19.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
3. JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarsko - servisnog predjela Selce 34.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana