Glasnik 02 / 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

18. PRAVILNIK za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Karlovca 27.
19. PRAVILNIK o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje kalorimetara i termostatskih ventilskih setova u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca 40.
20. IZVJEŠĆE o utrošku sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 52.
21. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa zaštite okoliša u 2013. godini 54.
22. IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Karlovca u 2013. godini 56.
23. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 58.
24. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme grada Karlovca za 2013. godinu 64.
25. IZVJEŠĆE o izvršenju programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini 66.
26. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o provedenim Programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2013. godini 72.
27. ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području grada Karlovca 76.
28. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja i zamjeni potraživanja po osnovi komunalne naknade za udjele u temeljnom kapitalu, a prema pravomoćnoj predstečajnoj nagodbi nad DIP d.d. Karlovac 88.
29. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja i zamjeni potraživanja po osnovi komunalne naknade za dionice Industrogradnja grupe d.d. 89.
30. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja i zamjeni potraživanja po osnovi komunalne naknade za dionice Instituta IGH d.d. Zagreb 90.
31. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi u k.o. Zagrad 91.
32. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi u k.o. Gornje Mekušje 92.
33. ODLUKA o prijenosu vlasništva vatrogasnog vozila 92.
34. ODLUKA o prihvaćanju Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca za razdoblje od 2014. do 2024. godine 93.
35. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2014. godinu 93.
36. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2013. godinu 94.
37. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2013. godinu 102.
38. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2013. godinu 110.
39. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2013. godinu 110.
40. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Gradskog kazališta Zorin dom za 2013. godinu 110.
41. RJEŠENJE o korištenju sredstava proračuna za kapitalni projekt A04 4001 K4 00013 Sanacija odlagališta Ilovac 111.
42. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora 111.
43. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za popis birača 112.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

44. PRAVILNIK o ophodnji nerazvrstanih cesta 113.
45. ODLUKA o sufinanciranju projekata poduzetništva za žene u 2014. godini 123.
46. ODLUKA o sufinanciranju projekata mladih poduzetnika početnika u 2014. godini 126.
47. ODLUKA o sufinanciranju projekata očuvanja prirodne, kulturne, povijsene i tradicijske baštine u 2014. godini 129.
48. ODLUKA o sufinanciranju kapitalnih projekata u poljoprivredi u 2014. godini 130.
49. ODLUKA o subvencioniranju tradicijskih obrta u 2014. godini 131.
50. ODLUKA o subvencioniranju inovatora s područja Grada Karlovca u 2014. godini 132.
51. ODLUKA o sufinanciranju projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2014. godini 133.
52. ODLUKA o sufinanciranju projekata/programa kojima se doprinosi razvoju zadrugarstva i strojnih prstena na području Grada Karlovca u 2014. godini 134.
53. ODLUKA o sufinanciranju projekata/programa kojima se doprinosi razvoju seoskog, lovnog i ribolovnog turizma na ruralnom području Grada Karlovca u 2014. godini 135.
54. ODLUKA o sufinanciranju turističkih projekata u 2014. godini 136.
55. ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za financiranje sportskih programa za djecu i mlade u 2014. godini 137.
56. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacije – na području grada Karlovca za 2014. godinu 137.
57. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za organizaciju manifestacije Dani piva Karlovac 137.
58. RJEŠENJE o imenovanju Etičkog povjerenstva 138.
59. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za odabir sportskih programa za djecu i mlade u 2014. godini 139.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana