Glasnik 01 / 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC 

1. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2013. godine 1.
2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana rada Upravnih odjela gradske uprave Grada Karlovca za 2014. godinu 1.
3. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Karlovačke županije 1.
4. DOPUNA PROGRAMA mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2014. godinu 2.
5. DOPUNA PROGRAMA mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Karlovca za 2014. godinu 3.
6. PROGRAM zaštite od požara za 2014. godinu 4.
7. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 6.
8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Karlovca u razdoblju 01. 08. – 31. 12. 2013. godine 6.
9. RJEŠENJE o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 7.
10. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Vijeća za prevenciju 7.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

11. PRAVILNIK o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti 8.
12. ODLUKA o davanju suglasnosti za pokretanje utvrđivanja uvjeta proširenja djelatnosti Dječjeg vrtića Četiri rijeke 23.
13. ODLUKA o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca u 2014. godini 23.
14. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za predlaganje programa „Grad prijetelj djece“ za 2014. godinu 24.
15. RJEŠENJE o imenovanju stručne skupine za toplinarstvo 25.
16. RJEŠENJE o imenovanju Stručne skupine za zbrinjavanje otpada 25.
17. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za Koordinaciju „Grad prijatelj djece“ 26.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana