Glasnik 05 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE

94. RJEŠENJE o osnivanju Mandatno imunitetne komisije 370.
95. IZVJEŠĆE Mandatno imunitetne komisije 370.
96. RJEŠENJE o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja 372.
97. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća Grada Karlovca 373.
98. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Karlovca 373.
99. RJEŠENJE o imenovanju zamjenice predsjednika Gradskog vijeća Grada Karlovca 374.
100. RJEŠENJE o osnivanju Odbora za statut i poslovnik 374.
101. RJEŠENJE o osnivanju Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu 374.
102. RJEŠENJE o osnivanju Odbora za javna priznanja Grada Karlovca 375.

GRADONAČELNIK

103. PLAN aktivnosti suzbijanja i uništavanja korova posebno ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na poljoprivrednim površinama na području Grada Karlovca u 2013. godini 375.
104. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava projektima/programima kojima se doprinosi razvoju zadrugarstva i strojnih prstena 377.
105. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava projektima/programima kojima se doprinosi razvoju seoskog, lovnog i ribolovnog turizma na ruralnom području Grada Karlovca u 2013. godini 378.
106. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 380.
107. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte očuvanja prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske baštine u 2013. godini 381.
108. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje kapitalnih projekata u poljoprivredi u 2013. godini 382.
109. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Karlovac za nabavku specijalnog komunalnog vozila – autosmetlar 384.
110. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 384.
111. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za radnike JVP grada Karlovca 386.
112. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca 386.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana