Glasnik 09/2009

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

149. ODLUKA o utvrđivanju izvanrednog oblika „Pomoći za nabavu udžbenika i opreme redovnim učenicima osnovnih i srednjih škola u 2009. godini“
150. ODLUKA o davanju na besplatnu uporabu poslovnog prostora udruzi HVIDRA
151. ODLUKA o odobrenju prodaji jednosobnog stana u ul.Hrvatske bratske zajednice 15 b, u Karlovcu
152. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ul. S.Vraza 40, u Karlovcu
153.ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ul.P.Filipca 1, u Karlovcu
154.ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Prilaz V.Holjevca 6, u Karlovcu
155. ODLUKA o sufinanciranju posebnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje „Goljak“, Zagreb i Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Karlovcu u 2009. godini
156. ODLUKA o izmjeni Odluke o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području grada Karlovca
157. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta oznake k.č.r. 200 m2, k.o. Karlovac 2
158. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godini
159. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za subvencioniranje kamata grada Karlovca
160. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj na koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca
161. RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka za dodjelu stipendija
162. RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje žalbenog postupka dodjele stipendija
163. RJEŠENJE o cijeni naplate parkiranja u gradu Karlovcu
164. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za poslovne prostore
165. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Dokumenti
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana