Glasnik 06/2009

GRADSKO VIJEĆE
88. RJEŠENJE o imenovanju Mandatno – imunitetne komisije
89. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
90. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca
91. RJEŠENJE o imenovanju potpredsjednice Gradskog vijeća grada Karlovca
92. RJEŠENJE o imenovanju potpredsjednice Gradskog vijeća grada Karlovca
93. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za statut i poslovnik
94. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
95. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za javna priznanja
96. ODLUKA o objavi završnih izvješća o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana