Glasnik 21/2007

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

279. PROGRAM javnih potreba u športu grada Karlovca za 2008. godinu
280. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2008. godinu
281. PROGRAM javnih potreba u školstvu izvan standarda za 2008. godinu
282. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2007. godinu
283. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2007. godinu (Rebalans III.)
284. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu grada Karlovca
285. ODLUKA o izradi Detaljnog urbanističkog plana" Drežnik – Kupa" u Karlovcu
286. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karlovca za 2008. godinu
287. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u Maloj Švarči
288. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta HEP-u d.d,u poslovnoj zoni Banija – Ilovac III
289. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Toplana d.o.o. Karlovac
290. ODLUKA o davanju suglasnosti za nabavu financijskog leasinga trgovačkom društvu Zelenilo d.o.o. Karlovac
291. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provođenju ISPA mjera "Programa za vode i otpadne vode grada Karlovca"
292. ZAKLJUČAK o ispravci grešaka u Generalnom urbanističkom planu grada Karlovca
293. RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Dragojle Jarnević
294. RJEŠENJE o imenovanju novog člana Školskog odbora OŠ Dragojle Jarnević

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

295. PLAN nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu
296. PLAN nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2007. godinu
297. ODLUKA o članstvu u udruzi "Kupa, rijeka života"
298. ODLUKA o pozajmici sredstava trgovačkom društvu Toplana d.o.o. Karlovac
299. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora s Hrvatskim centrom za razminiravanje o doniranju sredstava za razminiravanje
300. RJEŠENJE o odobrenju korištenja sredstava proračuna grada Karlovca za sanaciju zida u prizemlju Glazbene škole
301. RJEŠENJE o rasporedu sredstava proračuna grada Karlovca za sudjelovanje u obilježavanju dana 22. rujna - Europskog dana bez automobila
302. RJEŠENJE o preuzimanju državnih službenika iz Ureda državne uprave
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana