Glasnik 15/2007

GRADSKO POGLAVARSTVO

186. ODLUKA o raspisivanju ponovnih izbora za članove vijeća gradske četvrti Gaza i vijeća mjesnog odbora Gornje Mekušje
187. ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja gradonačelnika o imenovanju privremenih pročelnika Upravnih tijela grada Karlovca
188. ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja gradonačelnika o rasporedu na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za financije
189. ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja gradonačelnika pročelnika Upravnih tijela grada Karlovca

AKTI ZA PROVOĐENJE PONOVNIH IZBORA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI GAZA I VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJE MEKUŠJE

190. OBVEZATNE UPUTE – I o obrascima za provođenje ponovnih izbora vijeća gradske četvrti Gaza i vijeća mjesnog odbora Gornje Mekušje
191. OBVEZATNE UPUTE – II o rokovima i o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po izbornom Zakonu i Odluci o postupku provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana