Glasnik 04/2005

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

43. ODLUKA o davanju imena mostu radnog naziva «Most grada Alessandrije»
44. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Karlovca
45. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Gazi
46. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Baniji
47. ODLUKA o odobrenju kreditnog zaduženja gradskoj tvrtki «Zelenilo» d.o.o.
48. ODLUKA o priznanju prava vlasništva Dragi Begović iz Karlovca
49. ODLUKA o odobrenju zaključenja dodatka ugovora o zakupu poslovnog prostora
50. ODLUKA o imenovanju članova kulturnih vijeća grada Karlovca
51. ODLUKA o odobrenju kreditnog zaduženja tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
52. ODLUKA o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Karlovac
53. ODLUKA o odobrenju prijenosa prava vlasništva na RH radi izgradnje školske športske dvorane za potrebe Ekonomsko turističke škole i OŠ Dragojle Jarnević
54. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Karlovca
55. ODLUKA o prihvaćanju obavljanja poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine Barilović
56. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Karlovca
57. ODLUKA o prihvaćanju ponude za izvedbu projekta modernizacije zgrada i toplinskih sustava u školama i vrtićima grada Karlovca
58. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Popović Brdu
59. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č. br. 711/2 k.o. Pokupje Hrnetičko
60. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č. br. 2864/1 k.o. Karlovac I i k.č. br. 2864/3 k.o. Karlovac I
61. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u gradskom naselju Grabrik
62. ODLUKA o odobrenju prodaje dijela nekretnine oznake k.č. br. 586/1 k.o. Velika Švarča
63. ODLUKA o odobrenju prodaje dijela nekretnine oznake k.č. br. 611/3 k.o. Velika Švarča
64. ODLUKA o odobrenju prodaje stambenog prostora – sobe u Karlovcu, Dubrovačka 5B
65.ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Baščinska cesta 5
66. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Strossmayerov trg 8
67. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Mihanovićeva 5
68. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Domobranska 25
69. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u Karlovcu, Tina Ujevića 2
70. ODLUKA o odobrenju prodaje četverosobnog stana u Karlovcu, Mostarska 5
71. ODLUKA o odobrenju sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama i o reguliranju vlasničkih odnosa u pogledu zemljišta u Ulici Luščić između grada Karlovca i Tvrtke Tempo d.d. Zagreb»
72. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o školstvu grada Karlovca za 2004. godinu
73. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatskog radio Karlovca za 2004. godinu
74. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjih vrtića Karlovca za 2004. godinu
75. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradsko kazalište «Zorin dom» Karlovac za 2004. godinu
76. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Ivan Goran Kovačić» Karlovac za 2004. godinu
77. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2004. godinu
78. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca za 2004. godinu
79. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačkog dječjeg odmarališta u Selcu za 2004. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

80. ODLUKA o sastavljanju financijskog izvještaja za mjesne odbore i gradske četvrti
81. ZAKLJUČAK o podržavanju inicijative tvrtke «047« d.o.o. Karlovac za održavanje karlovačkog gospodarsko – obrtničkog sajmam «KAGOS»
82. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja grada Karlovca
83. ZAKLJUČAK o prihvaćanju teksta Sporazuma između grada Karlovca i tvrtke «PARKING» d.o.o. Karlovac

OSTALO
84. DODATAK I. kolektivnom ugovoru za radnike u Trgovačkim društvima u vlasništvu grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana