Glasnik 09/2004

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

170. PROGRAM i PLAN za provedbu akcije «Gradovi i općine - prijatelji djece»
171. ODLUKA o imenovanju gospođe Natalije Bukovec – Osmičević, prof., na dužnost potpredsjednice Gradskog vijeća grada Karlovca
172. ODLUKA o imenovanju gospođe Andreje Lonjak, dipl.oec., na dužnost potpredsjednice Gradskog vijeća grada Karlovca
173. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog kazališta «Zorin dom»
174. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju nagodbi s dužnicima
175. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, za 2004. godinu
176. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2004. godinu
177. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2004. godinu
178. ODLUKA o neprihvaćanju zahtjeva tvrtke Lučko d.o.o., Ventilatorska cesta 4, Zagreb – Lučko, o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
179. RJEŠENJE o imenovanju gospodina Mije Besedića za 5lana školskog odbora O.Š. Banija

GRADSKO POGLAVARSTVO

180. ODLUKA o poništenju natječaja, objavljenog u listu Karlovački tjednik, od 21. listopada 2004. godine, koji se odnosi na prodaju zemljišta u Branimirovoj ulici
181. ODLUKA o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u osnovnim školama grada Karlovca
182.ZAKLJUBAK o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji HEP – ESCO d.o.o. i grada Karlovca
183. ZAKLJUBAK o donošenju Plana održavanja javnih cesta, prometnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, za razdoblje 2004. – 2005. godina, za grad Karlovac
184. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zimske službe

GRADONAČELNIK

185. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenja primjene Kolektivnog ugovora za djelatnike vrtića Karlovac

OSTALO

186. ODLUKA o naknadi troškova za rad članova Vijeća, korisnika sredstava proračuna grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana