Glasnik 05/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

93. PROGRAM mjera za unapređenje stanja u prostoru (2004 - 2005)
94. PROGRAM utroška sredstava komunalne naknade u 2004. godini
95. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004.
96. ODLUKA o koncesiji Plana rasporeda zaštitnih ograda na području grada Karlovca
97. ODLUKA o prodaji jednosobnbog stana u Karlovcu, Put D. Trstanjeka 2 (31,41 m2 )
98. ODLUKA o prodaji jednosobnbog stana u Karlovcu, Put D. Trstanjeka 2 (36,80 m2 )
99. ODLUKA o prodaji jednosobnbog stana u Karlovcu, Put D. Trstanjeka 2 (36,24 m2 )
100. ODLUKA o prodaji zemljišta - gradilišta u Račićevoj ulici
101. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu gradske tvrtke Karlovački tjednik d.o.o.
102. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja grada Karlovca za 2003. godinu
103. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, Karlovac za 2003. godinu
104. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Karlovca za 2003. godinu
105. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2003. godinu
106. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2003. godinu
107. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2003. godinu


GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

108. ZAKLJUČAK o pružanju pomoći u nabavci vozila Domu zdravlja, Karlovac
109. RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana