Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove


v.d. pročelnik: dr.sc Viktor Šegrt  
e-mail: viktor.segrt@karlovac.hr
U razdoblju od 2017.- 2021. provedeno je ili je još uvijek u provedbi 61 projekt ukupne vrijednosti 824.124.277,6
HRK.
  • priprema razvojnih projekata Grada Karlovca i njihovo kandidiranje na natječaje europskih fondova u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije
  • vođenje baze podataka o međunarodnim i EU projektima na području Grada
  • suradnju s regionalnim koordinatorom, gradovima, regijama i institucijama u koordiniranju aktivnog učešća Grada Karlovca u radu europskih asocijacija
  • provjera strateške sukladnosti razvojnih projekata, izrada predstudija izvedivosti
  • prijava projekata, ugovaranje i provedba sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima
  • definiranje i izrada strateških dokumenata za Grad Karlovac
  • praćenje provedbe ugovora financiranih iz bespovratnih sredstava 

 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana