Upravni odjeli

Upravni odjel za opće poslove
Ivan Uđbinac, struč.spec.oec. (v.d)
Više
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Renata Kučan, prof. (v.d.)
Više
Upravni odjel za proračun i financije
Lidija Malović, dipl. oec (v.d.)
Više
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
Hermina Komanac, (v.d.)
Više
Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove
Andrea Vrbanek univ.spec.oec. (v.d.)
Više
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Vesna Ribar, dipl.ing.građ. (v.d.)
Više
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
Pero Karmelić,mag.ing.aedif. (v.d.)
Više
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom
v.d. Tatjana Gojak, dipl. iur.
Više
Služba za unutarnju reviziju
Jasminka Maslek (v.d.)
Više
Služba za javnu nabavu
Irena Grčić (v.d.)
Više