Upravni odjeli

Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Ivan Uđbinac, struč.spec.oec.
Više
 
Upravni odjel za opće
poslove

v.d. Marina Golubić, dipl. iur.
Više
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Andreja Navijalić, prof.
Više
Upravni odjel za proračun i financije
Lidija Malović, dipl. oec
Više
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
Vesna Ribar, dipl.ing.građ.
Više
Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam
Andrea Vrbanek univ.spec.oec. (v.d.)
Više
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.
Više
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
Marina Jarnjević, dipl. iur. 
v.d. Pero Karmelić,mag.ing.aedif.
Više
 
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom
v.d. Tatjana Gojak, dipl. iur. 
Više
Upravni odjel za investicije i europske fondove
mr.sc Marina Grčić dipl.ing.
Više