Upravni odjeli

Upravni odjel za opće poslove
Vlatko Kovačić, mag.iur.
Više
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Draženka Sila - Ljubenko, prof.
Više
Upravni odjel za proračun i financije
Lidija Malović, dipl. oec 
Više
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
Hermina Komanac, dipl.ing.građ. 
Više
Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove
Snježana Turalija, dipl.oec.
Više
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Vesna Ribar, dipl.ing.građ. 
Više
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
Pero Karmelić, mag.ing.aedif.
Više
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom
Tatjana Gojak, dipl. iur. 
Više
Služba za unutarnju reviziju
Jasminka Maslek, dipl.oec. 
Više
Služba za javnu nabavu
Irena Grčić, struč.spec.oec. 
Više