Upravni odjel za poslove gradonačelnika

pročelnik: Ivan Uđbinac, struč.spec.oec.
tel: 047 / 628 - 104
e-mail: ivan.udbinac@karlovac.hr
e-mail: ured-gradonacelnika@karlovac.hr

Obavlja stručne i administrativno tehničke poslove vezane za rad gradonačelnika, poslove protokola i odnosa s javnošću, poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, administriranje web stranica Grada, poslove unutarnje revizije, poslove koji se odnose na mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, vatrogastvo, komunalno i prometno redarstvo.
ODLUKA O MJESNOJ SAMOUPRAVI
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O MJESNOJ SAMOUPRAVI