Odbori

Odbor za statut i poslovnik
Ime i prezime
Mirjana Pogačić
Ranka Šaronić
Mihovil Stanišić 
Miroslav Delić
Branko Mohorić
Odbor za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
Ime i prezime
Ivica Horvat
Marijan Butković
Berislav Brozović
Snježana Kirinić
Dubravko Golubić
Odbor za izbor i imenovanja
Ime i prezime
Damir Mandić
Slavko Marinič
Predrag Pavlačić
Marina Novaković Matanić
Ivica Margarin
Mandatno imunitetna komisija
Ime i prezime
Boro Mrkalj
Marijan Butković
Katica Horvatić
Odbor za komunalni sustav i razvoj grada
Ime i prezime
Dubravko Strnić
Damir Mandić
Đorđe Stojaković
Mladen Rakočević
Davor Patračić
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
Ime i prezime
Josip Žunić
Marijana Tomičić
Nada Murganić
Tomislav Šimunić
Jasminka Plevnik
Odbor za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
Ime i prezime
Josip Žunić
Marijana Tomičić
Nada Murganić
Tomislav Šimunić
Jasminka Plevnik
Odbor za žalbe i predstavke
Ime i prezime
Josip Žunić
Boro Mrkalj
Dubravko Strnić
Željko Mavretić
Draženka Polović
Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo
Ime i prezime
Darko Stanković
Damir Mandić
Mirna Špehar
Josip Benčić
Dušan Labus
Povjerenstvo za popis birača
Ime i prezime
Mihovil Stanišić
Predrag Pavlačić
Boro Mrkalj
Dražen Cukina
Davorin Čanić
Ružica Vinković
Odbor za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde
Ime i prezime
Josip Žunić
Marijana Tomičić
Slavko Marinič
Davorin Andrijašević
Mladen Valjak
Nadzorni odbor
Ime i prezime
Boro Mrkalj
Darko Stanković
Matija Furač
Miroslav Delić
Ivica Margarin
Odbor za javna priznanja
Ime i prezime
Mihovil Stanišić
Nada Murganić
Srećko Klarić
Nikola Badovinac
Nada Eleta
Povjerenstvo za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu
Ime i prezime
Marijana Tomičić
Dr. Milan Kruhek
Srđan Petrović
Odbor za poljoprivredu
Ime i prezime
Marijana Tomičić
Ivica Horvat
Davor Blažić
Miroslav Travica
Nada Eleta
Odbor za mlade
Ime i prezime
Damir Mandić
Dubravko Strnić
Matija Furač
Marina Novaković Matanić
Matija Stavljenić
Vijeće za prevenciju grada Karlovca
Ime i prezime
Damir Mandić
Tomislav Kotić
Nada Murganić
Mirjana Pogačić
Nataša Vučković Ivošević
Elma Kaleb Mamić
Neji Belavić
Zvonimir Rauch
Andreja Navijalić
Irena Terzić
Jasminka Jurić
Ivan Delić
Vesna Ribar
Ivica Margarin
Ivica Porubić
Darko Marković
Tatjana Farkaš Radočaj