Odbori

Odbor za statut i poslovnik
Ime i prezime
Renato Humić
Martina Kostolanji
Želimir Feitl 
Marko Kraljević
Dario Janković
Odbor za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
Ime i prezime
Renato Humić
Sandra Leško
Danica Golubić
Katarina Malenica
Dubravko Golubić
Odbor za izbor i imenovanja
Ime i prezime
Marijana Tomičić
Matija Furač
Alen Čujko
Anita Bolarić
Željka Verner
Mandatno imunitetna komisija
Ime i prezime
Boro Mrkalj
Željko Štajcer
Anita Bolarić
Odbor za komunalni sustav i razvoj grada
Ime i prezime
Alen Čujko
Goran Franković
Dubravko Strnić
Davor Petračić
Dario Janković
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
Ime i prezime
Željko Štajcer
Danica Golubić
Zvonimir Radečić
Alen Benković
Dražen Cukina
Odbor za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
Ime i prezime
Željko Štajcer
Boro Mrkalj
Danica Golubić
Sandra Leško
Nahla Korać
Odbor za žalbe i predstavke
Ime i prezime
Goran Franković
Dubravko Stavljenić
Martina Kostolanji
Branka Jović
Miroslav Delić
Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo
Ime i prezime
Želimir Feitl
Rudolf Devčić
Zoran Vučinić
Filip Jarnević
Tomislav Preglej
Povjerenstvo za popis birača
Ime i prezime
Mihovil Stanišić
Predrag Pavlačić
Boro Mrkalj
Dražen Cukina
Davorin Čanić
Ružica Vinković
Odbor za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde
Ime i prezime
Marijana Tomičić
Nada Gerber
Marinko Pleskina
Željko Poka
Mladen Rakočević
Nadzorni odbor
Ime i prezime
Marija Pavičić
Boro Mrkalj
Sanja Sila
Marija Bodrožić Zorić
Boris Gudasić
Odbor za javna priznanja
Ime i prezime
Marijana Tomičić
Zoran Vučinić
Dubravko Strnić
Ljiljana Šćedrov
Nikola Dragić - Krivokuća
Povjerenstvo za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu
Ime i prezime
Željko Štajcer
Marija Pavičić
Marko Kraljević
Odbor za poljoprivredu
Ime i prezime
Renato Humić
Ivan Vilibor Sinčić
Dubravko Stavljenić
Ana Hajsan
Aleksandra Bordelius Jurišić
Odbor za mlade
Ime i prezime
Matija Furač
Josip Čavlović
Mateja Mihalić
Filip Jarnević
Tihomir Ivšić
Vijeće za prevenciju grada Karlovca
Ime i prezime
Damir Mandić
Tomislav Kotić
Nada Murganić
Mirjana Pogačić
Nataša Vučković Ivošević
Elma Kaleb Mamić
Neji Belavić
Zvonimir Rauch
Andreja Navijalić
Irena Terzić
Jasminka Jurić
Ivan Delić
Vesna Ribar
Ivica Margarin
Ivica Porubić
Darko Marković
Tatjana Farkaš Radočaj