Gradsko vijeće

Gradsko vijeće
Ime i prezime Stranka
Ivica Horvat  
098 485 400
HDZ
Damir Mandić, predsjednik
099 730 2461
HDZ
Mirjana Pogačić
 
HDZ
Boro Mrkalj
 
HDZ
Darko Stanković
darko@stankovic.hr
HDZ
Dubravko Strnić
d.strnic@gmail.com
HDZ
Marijana Tomičić
marijana.tomicic@kazup.hr
HDZ
Josip Žunić
jkarlovac@gmail.com
HDZ
Predrag Pavlačić, zamjenik HSS
Ranka Šaronić
 
HSS
Marijan Butković
marijan.butkovic@croatia-pumpe.com
KS
Mihovil Stanišić 
mihovil.stanisic@karlovac.hr
KS
Slavko Marinič
slavko_marinic@hotmail.com
HSLS
Ime i prezime Stranka
Davorin Andrijašević
davorin.andrijasevic@hrsume.hr
Nez.
Nikola Badovinac  
nikbad@gmail.com
HNS
Josip Benčić
bencicjosip@gmail.com
SDP
Miroslav Delić
delic.miroslav@gmail.com
SDP
Marina Novaković Matanić
marina.novakovic1986@gmail.com
HNS
Mladen Rakočević
 
SDP
Ivica Margarin, zamjenik
ivica.margarin@gmail.com
NS
Reformisti
Branko Mohorić
branko.mohoric@hep.hr
HNS
Nada Eleta
eletanada@net.hr
HSU
Katica Horvatić
091 598 7229
HSU
Snježana Kirinić
karlovacka@laburisti.com
HL
Davor Petračić
davor.petracic@ka.ht.hr
098 402 490
Nez.