Gradsko vijeće 
Ime i prezime stranka
Marijana Tomičić, predsjednica
mob. 091 562 0492    
HDZ
Matija Furač, zamjenik
matija.furac@hotmail.com
mob. 091 542 0054
HDZ
Želimir Feitl
zelimir.feitl@gmail.com
mob. 091 451 2451
HDZ
Željko Štajcer
zstajcer@gmail.com
mob.098 246 062
HDZ
Ivica Horvat HDZ
Danica Golubić
danica.golubic1@gmail.com
mob. 098 794 890
HDZ
Zoran Vučinić
zoran.vucinic@net.hr
mob. 091 792 6643
HDZ
Alen Čujko
alen.cujko117@gmail.com
mob. 091 2050 345
HDZ
Boro Mrkalj
mob. 098 985 7716
HDZ
Martina Kostolanji
kostolanji@gmail.com
mob. 098 591 1292
HDZ
Marija Pavičić
udrugaro@globalnet.hr
mob. 091 1002 954
HSLS
Renato Humić
renato.humic@hzpp.hr
mob. 098 242 201
HDZ
Dubravko Stavljenić
dubravko.stavljenic@gmail.com
mob. 098 921 6342
HDZ

 
 
Ime i prezime Stranka
Ivan Vilibor Sinčić, zamjenik
ivan.vili.sincic@gmail.com
mob. 091 971 1598
Živi zid
Anita Bolarić
anita.bolaric@gmail.com
mob. 091 511 2414
Živi zid
Filip Jarnević
filipklc1994@gmail.com
mob. 095 513 49 76
Živi zid
Sandra Leško
sandra.lesko@hotmail.com
mob. 098 9915 032
Živi zid
Marko Kraljević
mkraljevsutjur@yahoo.com
mob. 092 3252 903
Živi zid
Davor Petračić
davor.petracic@ka.ht.hr
098 402 490
Nezavisna lista D.P.
Tihomir Ivšić Nezavisna lista D.P.
Marija Bodrožić Zorić Nezavisna lista D.P.
Dario Janković SDP
Dubravko Golubić
dubravko.golubic@ka.t-com.hr
SDP
Željka Verner SDP
Dubravko Delić AUZ-HSU