Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom

pročelnik: v.d. Tatjana Gojak, dipl. iur. 
tel: 047 / 628 - 139
e-mail: tanja.gojak@karlovac.hr

Obavlja sređivanje vlasničkih i drugih stvarnopravnih odnosa na gradskim nekretninama, pripremu i pokretanje postupaka izvlaštenja, vođenje registra gradskih nekretnina, utvrđivanje prijedloga, planova, akata i ugovora koji se odnose na stjecanje nekretnina te na upravljanje i raspolaganje gradskim nekretninama, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva, poslovi evidencije stanova i najmoprimaca stanova te poslovi utvrđivanja visine najamnine, poslovi evidencije poslovnih prostora u vlasništvu Grada te raspolaganja istim.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
Izmjena i dopuna Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 3/138/15)


NAJAM GRADSKIH STANOVA
Pravilnik o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br.4/105/137/132/167/16)
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br.7/10)


UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA
Odluka o upravljanju poslovnim prostorom  (Glasnik br. 04/032/123/164/16)
Odluka o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 15/15)


ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Odluka o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik br. 07/114/1206/1212/15)


UPRAVLJANJE STARIM GRADOM DUBOVCEM
Odluka o prigodnom korištenju dijela prostora u Starom gradu Dubovcu (Glasnik br05/12)
REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA
PROGRAM RAZVOJA I SIGURNOSTI PROMETA U 2016. GODINI 
RJEŠENJE O CIJENI NAPLATE PARKIRANJA U GRADU KARLOVCU
Napomena:Poslove organiziranja i naplate parkiranja na području grada Karlovca obavlja tvrtka Mladost d.o.o.