Emisija o gradu Karlovcu u sklopu serijala „Top destinacije Specijal“

3.3.2015
Pored desetak postaja u Hrvatskoj, emisija će se emitirati i na tv postajama susjednih zemalja, youtube-u, a bit će uvrštena i na programe hotelskih televizija. Opširnije

Gradonačelnik na Turnju, Logorištu i Maloj Švarči

3.3.2015
O nogostupima, odvodnji, muzeju Domovinskog rata, obrani od poplava...Opširnije

Gornje Stative, Zagrad - Kalvarija - Vučjak

2.3.2015
Klizišta, sanacije, ceste...Opširnije

Skupština Hrvatske udruge povijesnih gradova

27.2.2015
Skupštini su, pored predstavnika gradova koji su članovi udruge, nazočili predstavnici Francuske udruge povijesnih gradova i predstavnica UNESCO-a.Opširnije

Sastanak na temu dinamike izrade UPU Zvijezda

27.2.2015
U ovom trenutku trenutku usuglašava se konzervatorska podloga predložena od strane izrađivača Plana s Konzervatorskim odjelom u Karlovcu.Opširnije

Vidi Top 2010 VIDI TOP 10 za 2010.: Top 10 u kategoriji 'Vladine organizacije i državne institucije'

GONG: 'Karlovačka gradska uprava primjer je otvorenosti i transparentnosti' GONG: 'Karlovačka gradska uprava primjer je otvorenosti i transparentnosti'

JESTE LI ZA UVOĐENJE JAVNIH BICIKALA U KARLOVCU