Želite li kupiti stan po programu poticane stanogradnje?

16.4.2014
Želite li kupiti stan po programu poticane stanogradnje? Popunjene anketne upitnike zainteresirane osobe trebaju ispuniti putem interneta ili dostaviti na naprijed navedenu adresu najkasnije do 30.04.2014. godine, radi daljnjeg postupanja.

Poziv za upis djece u dječje vrtiće

2.4.2014
Poziv za upis djece u dječje vrtiće Zahtjeve s priloženom dokumentacijom predati u razdoblju od 7.4.2014. do 25.4.2014

Sudjelujte u izradi Gradskog programa za mlade

15.4.2014
Sudjelujte u izradi Gradskog programa za mlade U četvrtak 24. 04., 10 do 18 sati, Centar za mlade Grabrik.


Vidi Top 2010 VIDI TOP 10 za 2010.: Top 10 u kategoriji 'Vladine organizacije i državne institucije'

GONG: 'Karlovačka gradska uprava primjer je otvorenosti i transparentnosti' GONG: 'Karlovačka gradska uprava primjer je otvorenosti i transparentnosti'

Koliko mjesečno izdvajate za osnovne životne potrebe?