Novorođenčad

Program «Pomoć za novorođenu djecu» u 2016. godini, iznosi 1.000,00 kuna po novorođenom djetetu. Pravo na pomoć ostvaruju svi građani – roditelji, s prebivalištem na području Grada Karlovca, za djecu rođenu u razdoblju 01.01. – 31.12. 2017. godine. Za realizaciju programa zadužen je Upravni odjel za društvene djelatnosti. Za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu, roditelji trebaju podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, te uz zahtjev priložiti:
  1. Presliku rodnog lista dijeteta za koje se traži naknada
  2. Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) roditelja odnosno skrbnika ili posvojitelja koji podnosi zahtjev
  3. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, skrbnika ili posvojitelja odnosno dokaz o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca na području grada Karlovca 
Upravni odjel za društvene djelatnosti može zahtjevati i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava ukoliko se za to ukaže potreba. Upravni odjel za društvene djelatnosti, utvrditi će pravo na isplatu pomoći, te izdati potvrdu temeljem koje će se pomoć isplatiti na tekući račun podnositelja zahtjeva.
KONTAKT:
Grad Karlovac
UO za društvene djelatnosti
Trg bana J. Jelačića 1
tel. 628 198, 628 255, 628 253