Zaštita potrošača

13. 6. 2016. / Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2016. godinu 

Na razini Europske unije postoji politika zaštite potrošača koja predstavlja skup različitih mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje uloge i zaštite prava potrošača. U postupku implementacije smjernica EU iz područja zaštite potrošača Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti potrošača kojim je i jedinicama lokalne samouprave dana obaveza da na svom području poduzimaju mjere i aktivnosti iz tog područja. Osim toga, Hrvatski sabor je donio i Nacionalni program zaštite potrošača u čijoj provedbi su dužne sudjelovati i jedinice lokalne samouprave. 
Prema članku 25. Zakona o zaštiti potrošača ( "Narodne novine" broj 41/14 ) tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela. Temeljem ove odredbe Gradsko vijeće Grada Karlovca osnovalo je  Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac koje prije donošenja odluka Grada Karlovca vezanih uz pružanje javnih usluga daje svoje mišljenje i preporuke gradonačelniku i Gradskom vijeću. Javne usluge u smislu ovog Zakona, a koje pruža Grad Karlovac su: distribucija toplinske energije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz putnika u javnom prometu i prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Karlovac u prioritetnom području zaštite potrošača financira programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge za zaštitu potrošača, u skladu s rezultatima javnog natječaja za projekte i programe zaštite potrošača na području grada Karlovca. Financiranjem programa i projekata očekuje se postizanje sljedećih rezultata:
- povećana svijest potrošača o njihovim temeljnim potrošačkim pravima
- informiraniji i educiraniji potrošači u raznim područjima vezanim uz zaštitu potrošača
- bolja zaštita potrošača kod pritužbi na usluge i proizvode
- ojačane udruge za zaštitu potrošača (naročito u ljudskim kapacitetima i uvjetima za rad)
           
Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za grad Karlovac
  1. Marina Kolaković
  2. Kruno Šobot
  3. Anamarija Černjević
  4. Željko Tomašić
  5. Damir Furdek
  6. Miroslav Seljan
  7. Boro Mrkalj
  8. Miroslav Delić
Udruga za zaštitu potrošača “Korana”
savjetodavna pomoć potrošačima
adresa: Ulica kneza Branimira 15, Karlovac (u prostoru GČ Grabrik)
predsjednica:Anamarija Černjević
mob: 099 2491877
potrosac.karlovac@gmail.com
Facebook 
rad s građanima (subotom od 9 do 11 sati)
*Udruga ima dva člana u Vijeću za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac (Anamarija Černjević i Željko Tomašić).
Udruga je  na  Natječaju za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2015. godini dobila sufinanciranje svog projekta “Ured za savjetodanu pomoć” kojim besplatno pruža savjetodavnu pomoć građanima. 

ROZP - Regionalna organizacija zaštite potrošača
Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac
predsjednik: Željko Tomašić
mel: 099/454 7407
potrosac@rozp.hr 
www.rozp.hr