Upravni odjel za proračun i financije

pročelnica: Lidija Malović, dipl. oec
tel: 047 / 628-125
e-mail: lidija.malovic@karlovac.hr

Obavlja stručne poslove izrade akata u pripremi donošenja proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, financijskih izvještaja, zaduživanja i davanja jamstava, odluka i rješenja iz područja gradskih poreza, razrez, naplata i evidencija gradskih prihoda, izgradnju i kontrolu sustava financijskog upravljanja i kontrola, te ostale računovodstveno knjigovodstvene poslove, poslove platnog prometa, lokalne riznice, te poslove vezane za informatizaciju gradske uprave