Gradske četvrti / Mjesni odbori

Gradske četvrti (12)

GČ: Banija  
Broj birača:  2851
Broj stanovnika:  3291
Sjedište:  Dr. A. Starčevića 20 
Telefon:   099 21 88 616
Predsjednik:  Berislav Besedić
   
GČ: Dubovac
Broj birača:  1977
Broj stanovnika:  2237
Sjedište:  Dubovac 11 
Telefon:   098 246 062
Predsjednik:  Željko Štajcer
   
GČ: Grabrik  
Broj birača:  3920
Broj stanovnika:  4465
Sjedište:  Kneza Branimira 15 
Telefon:   091 258 4002
Predsjednik:  Ivana Fočić
   
GČ: Mostanje  
Broj birača:  1146
Broj stanovnika:  1213
Sjedište:  Mostanje 94 
Telefon:   098 794 890
Predsjednik:  Danica Golubić
   
GČ: Rakovac  
Broj birača:  2737
Broj stanovnika:  3990
Sjedište:  Domobranska 20c 
Telefon:   091 524 1096
Predsjednik:  Zlatko Jurac
   
GČ: Turanj  
Broj birača:  2460
Broj stanovnika:  2615
Sjedište:  Braće Gojak 4  
Telefon:   098 921 6342 
Predsjednik:  Dubravko Stavljenić 


 
GČ: Drežnik-Hrnetić  
Broj birača:  1802
Broj stanovnika:  2049
Sjedište:  Dubrovačka 5b 
Telefon:   098 933 3939
Predsjednik:  Ervin Jančić
   
GČ: Gaza  
Broj birača:  1785
Broj stanovnika:  2197
Sjedište:  Gažanski trg 11
Telefon:   098 886 692
Predsjednik:  Sara Požar
   
GČ: Luščić-Jamadol  
Broj birača:  3353
Broj stanovnika:  3890
Sjedište:  Medovićeva 5c 
Telefon:   099 283 6477
Predsjednik:  Tomislav Katić
   
GČ: Novi Centar  
Broj birača:  5113
Broj stanovnika:  5774
Sjedište:  Ivana Meštrovića 10 
Telefon:   091 591 1292
Predsjednik:  Martina Kostolanji
   
GČ: Švarča  
Broj birača:  2788
Broj stanovnika:  3084
Sjedište:  Trg sv. F. Ksaverskog 2 
Telefon:   098 408 252 
Predsjednik:  Berislav Brozović
   
GČ: Zvijezda  
Broj birača:  3491
Broj stanovnika:  3576
Sjedište:  Gundulićeva 9  
Telefon:   098 275 568
Predsjednik:  Željko Grubiša 

Mjesni odbori (26)

MO: Popović Brdo  
Broj birača:  418
Broj stanovnika:  434
Sjedište:  Popović Brdo 30b 
Telefon:   095 823 0042
Predsjednik:  Suzana Čečura
   
MO: Cerovac Vukmanićki  
Broj birača:  833
Broj stanovnika:  928
Sjedište:  Cerovac V. 58
Telefon:   099 227 1869
Predsjednik:  Zoran Sabljarić
   
MO: Gornje Mekušje  
Broj birača:  431
Broj stanovnika:  502
Sjedište:  Mekušanska cesta 63 
Telefon:   091 506 2535
Predsjednik:  Ivo Plemić
   
MO: Gradac  
Broj birača:  377
Broj stanovnika:  445
Sjedište:  Gradac 31
Telefon:   099 246 7145
Predsjednik:  Maja Grgat Britvec
   
MO: Kamensko  
Broj birača:  420
Broj stanovnika:  462
Sjedište:  Kamensko 73b
Telefon:   091 246 1111
Predsjednik:  Amirudin Talakić
   
MO: Ladvenjak-Selišće  
Broj birača:  341
Broj stanovnika:  387
Sjedište:  Ladvenjak 56b
Telefon:   091 507 8657
Predsjednik:  Jadranko Maraković
   
MO: Mahićno-Tuškani  
Broj birača:  1013
Broj stanovnika:  1125
Sjedište:  Mahićno 92
Telefon:   091 891 4615
Predsjednik:  Stjepan Kralj
   
MO: Mala Švarča  
Broj birača:  670
Broj stanovnika:  807
Sjedište:  Mala Šarča 84
Telefon:   091 525 3675
Predsjednik:  Krešimir Sučić
   
MO: Pokupska dolina  
Broj birača:  683
Broj stanovnika:  936
Sjedište:  Vodostaj 61a
Telefon:   099 8139 010
Predsjednik:  Ivan Stavljenić
   
MO: Sjeničak-Utinja  
Broj birača:  387
Broj stanovnika:  433
Sjedište:  Gornji Sjeničak 260
Telefon:   099 311 7598
Predsjednik:  Petar Linta
   
MO: Šišljavić  
Broj birača:  603
Broj stanovnika:  607
Sjedište:  Šišljavić 71
Telefon:   091 205 0345
Predsjednik:  Alen Čujko
   
MO: Velika Jelsa  
Broj birača:  1553
Broj stanovnika:  1879
Sjedište:  Donja Jelsa 186
Telefon:   098 246 519
Predsjednik:  Damir Markuš
   
MO: Zadobarje  
Broj birača:  301
Broj stanovnika:  368
Sjedište:  Zadobarje 39
Telefon:   099 860 8818
Predsjednik:  Vlado Sila

 
MO: Borlin  
Broj birača:  1328
Broj stanovnika:  1432
Sjedište:  V. Bogovića 17
Telefon:   099 422 9105
Predsjednik:  Dijana Makarić
   
MO: Donje Pokupje  
Broj birača:  455
Broj stanovnika:  518
Sjedište:  Donje Pokupje 72
Telefon:   091 479 3001
Predsjednik:  Goran Franković
   
MO: Gornje Stative  
Broj birača:  362
Broj stanovnika:  385
Sjedište:  Gornje Stative 1a 
Telefon:   091 723 1119
Predsjednik:  Miroslav Zaborski
   
MO: Kablar  
Broj birača:  347
Broj stanovnika:  354
Sjedište:  Kablar 10 
Telefon:   098 9400 410
Predsjednik:  Denis Karas
   
MO: Knez Gorica  
Broj birača:  110
Broj stanovnika:  114
Sjedište:  Knez Gorica 40a
Telefon:   098 317 221
Predsjednik:  Tomislav Vukelić
   
MO: Logorište  
Broj birača:  375
Broj stanovnika:  418
Sjedište:  Logorište 38
Telefon:   098 246 598
Predsjednik:  Alen Pavlović
   
MO: Mala Jelsa  
Broj birača:  253
Broj stanovnika:  311
Sjedište:  Mala Jelsa 9a
Telefon:   091 500 5671
Predsjednik:  Jadranko Grčić
   
MO: Orlovac  
Broj birača:  740
Broj stanovnika:  808
Sjedište:  Rečička 55
Telefon:   091 644 2011
Predsjednik:  Josip Obranović
   
MO: Rečica  
Broj birača:  990
Broj stanovnika:  1145
Sjedište:  Luka Pokupska 9
Telefon:   099 218 8615
Predsjednik:  Željko Šafar
   
MO: Skakavac  
Broj birača:  661
Broj stanovnika:  779
Sjedište:  Skakavac 48c
Telefon:   098 307 7256
Predsjednik:  Igor Horvat
   
MO: Tušilović  
Broj birača:  832
Broj stanovnika:  868
Sjedište:  Tušilović 86
Telefon:   091 503 2298
Predsjednik:  Stipo Adžaga
   
MO: Vukmanić  
Broj birača:  197
Broj stanovnika:  210
Sjedište:  Vukmanić 88
Telefon:   091 527 4851
Predsjednik:  Vladimir Obranović
   
MO: Zagrad - Kalvarija - Vučjak  
Broj birača:  658
Broj stanovnika:  873
Sjedište:  Kalvarija 7b
Telefon:   095 860 6847
Predsjednik:  Stjepan Klarić