Telefonski imenik / gradska uprava

Ime i prezime Radno mjesto Broj telefona Adresa
DAMIR MANDIĆ gradonačelnik 628 100 Banjavčićeva 9
ANDREJA NAVIJALIĆ zamjenica gradonačelnika 628 100 Banjavčićeva 9
IVAN MRZLJAK zamjenik gradonačelnika 628 124 Banjavčićeva 9
MARIJANA TOMIČIĆ predsjednica Gradskog vijeća 628 106 Banjavčićeva 9
NIKŠA ANTICA savjetnik za upravljanje strateškim gradskim projektima 628 197 Trg bana Jelačića 1
SANDA BAN stručna suradnica za kadrovske poslove 628 121 Banjavčićeva 9
BISERKA BARIĆ referentica za poslove socijalne skrbi i udruga civilnog društva 628 253 Trg bana Jelačića 1
JOSIP BARŠIĆ viši stručni suradnik za mjesnu samoupravu 628 140 Banjavčićeva 9
ZRINKA BELAVIĆ viša savjetnica za pravne poslove  628  256 Banjavčićeva 9
TIHANA BELAVIĆ OSTROGONAC savjetica za javnu nabavu 628 206 Banjavčićeva 9
BISERKA BELJAN referentica razreza i naplate gradskih prihoda 628 132 Banjavčićeva 9
KRISTINA BENKO stručna suradnica za gradnju 628 218 Banjavčićeva 9
IVANKA BREZOVIĆ viša savjetnica za strateške gradske projekte 628 113 Banjavčićeva 9
IVA MATIJEVIĆ visa stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 220 Banjavčićeva 9
ZORAN CETINJANIN stručni suradnik za informatičke poslove 628 221 Banjavčićeva 9
MARTINA CINDRIĆ administrativna tajnica 628 118 Banjavčićeva 9
GABRIJELA CRNJAC savjetnica za predškolski odgoj i školstvo
628 180
Banjavčićeva 9
BISERKA CUKINA - TROPČIĆ savjetnica za turizam  628 159 Trg bana Jelačića 1
ELVIRA CVITAK viša stručna suradnica za geodetske poslove 628 129 Banjavčićeva 9
BISERKA ČEPURKOVSKI referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165 Banjavčićeva 9
IVANA ČOP viša stručna suradnica za socijalnu skrb 628 198 Trg bana Jelačića 1
KRISTIJAN ČUJKO voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom 628 171 Banjavčićeva 9
DANIJELA DRUŽAK RADE viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 171 Banjavčićeva 9
ANAMARIJA DUTKOVIĆ  administrativna tajnica 628 122 Banjavčićeva 9
       
MILOŠ ĐANKOVIĆ viši savjetnik za promet 628 147 Banjavčićeva 9
DUBRAVKO FANCEV viši referent,komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 209 Banjavčićeva 9
DIJANA FILIPOVIĆ BREBRIĆ viša stručna suradnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 260 Banjavčićeva 9
ANDRIJANA FIŠIĆ referentica za razrez prihoda 628 188 Banjavčićeva 9
SAŠA FOSCHIO viši stručni suradnik za planiranje i praćenje proračuna proračunskih korisnika 628 211 Banjavčićeva 9
SLAĐANA FUMIĆ voditeljica Odsjeka za imovinsko pravne poslove 628 139 Banjavčićeva 9
TATJANA GOJAK pročelnica UO za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 107 Banjavčićeva 9
MARINA GOLUBIĆ voditeljica Odsjeka za opće i kadrovske poslove 628 130 Banjavčićeva 9
VESNA GORŠIĆ referentica razreza i naplate gradskih prihoda 628 132 Banjavčićeva 9
IRENA GRČIĆ pročelnica Službe za javnu nabavu  628 123 Banjavčićeva 9
MARINA GRČIĆ voditeljica Odsjeka za EU fondove 628 242 Trg bana Jelačića 1
MLADEN GRČIĆ savjetnik za gradnju i održavanje javnih prometnih površina 628 228 Banjavčićeva 9
ANTONIJA GREGOR administrativna tajnica   628 122 Banjavčićeva 9
VALENTINA GRUBEŠIĆ referentica - komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 174 Trg bana J. Jelačića 1
NIKOLINA HARALOVIĆ viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 164 Banjavčićeva 9
LJERKA HORVAT viša savjetnica za pravne poslove 628 166     Banjavčićeva 9
MARICA HORVATIĆ viša referentica za vođenje postupaka i rješavanje o nezakonito izgrađenim zgradama 628 213 Trg bana Jelačića 1
ANA HRANILOVIĆ TRUBIĆ voditeljica Odsjeka za gradnju i energetsku učinkovitost 628 173 Banjavčićeva 9
MARINO IVASIĆ viši stručni suradnik za GIS i katastar imovine 628 147 Banjavčićeva 9
BISERKA IVKA referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165 Banjavčićeva 9
SANDRA IVŠIĆ administrativna tajnica  628 109 Banjavčićeva 9
STELA JELKOVAC administrativna tajnica 628 100 Banjavčićeva 9
BOŽICA JEREČIĆ referentica plaća i blagajnik 628 161 Banjavčićeva 9
NIKOLINA JOVIĆ viša referentica za komunalni doprinos i komunalnu naknadu 628 186 Banjavčićeva 9
DANIEL JURIČIĆ     savjetnik za europske fondove 628 144 Trg bana Jelačića 1
VIŠNJICA JURKOVIĆ referentica za poslove Gradskog vijeća  628 154 Banjavčićeva 9
VLATKA JUSTAMENT administrativna tajnica 628 119 Banjavčićeva 9
IRENA KAJFEŠ-PAVLOVIĆ voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 628 227 Banjavčićeva 9
PERO KARMELIĆ v.d pročelnika UO za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja 628 245 Trg bana Jelačića 1
KATARINA KEČA viša stručna suradnica za gradnju i održavanje kulturnih ustanova i osnovnih škola 628 206 Banjavčićeva9
JADRANKA KIHALIĆ stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 249 Trg bana. Jelačića 1
NEVENKA KNAPIĆ administrativna tajnica - knjigovođa  628 125 Banjavčićeva 9
SNJEŽANA KNEŽEVIĆ savjetnica za upravljanje imovinom  628 234 Banjavčićeva 9
JADRANKA KOLAR referentica za javnu nabavu  628 261 Banjavčićeva 9
HERMINA KOMANAC pročelnica UO za komunalne djelatnosti 628 196 Banjavčićeva 9
GORDANA KOPRIVNJAK savjetnica za prostorno planiranje 628 114 Banjavčićeva 9
VLATKO KOVAČIĆ pročelnik UO za opće poslove 628 105 Banjavčićeva 9
RENATA KUČAN voditeljica Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb 628 257 Trg bana Jelačića 1
DIJANA KUJINEK viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću 628 126 Banjavčićeva 9
SLAVICA KUKA namještenica za umnožavanje i slaganje materijala 628 153 Banjavčićeva 9
ŽARKO LATKOVIĆ viši stručni suradnik za energetsku učinkovitost  628 149 Banjavčićeva 9
RENATA LOKNAR     referentica - komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 222 Banjavčićeva 9
MIRJANA LUIĆ administrativna tajnica 628 181 Trg bana Jelačića 1
SANDRA LUKAČIĆ viša referentica za razrez prihoda 628 183 Banjavčićeva 9
LIDIJA LJUBIĆ viša referentica - glavni knjigovođa 628 175 Banjavčićeva 9
ŽELJKA MALEŠ savjetnica za poljoprivredu i ruralni razvoj 628 172 Trg bana Jelačića 1
LIDIJA MALOVIĆ pročelnica UO za proračun i financije 628 127 Banjavčićeva 9
MIRJANA MARČAC viši referent razreza i naplate gradskih prihoda 628 178 Banjavčićeva 9
RENATA MARINKOVIĆ visa savjetnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 219 Banjavčićeva 9
JASMINKA MASLEK pročelnica Službe za unutarnju reviziju 628 163 Banjavčićeva 9
DIANA MATIČIĆ referentica za razrez prihoda 628 237 Banjavčićeva 9
KRISTINA METULJ viša stručna suradnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 218 Banjavčićeva 9
STJEPAN MREŽAR voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i riznicu 628 229 Banjavčićeva 9
MARIO NOVOSEL viši stručni suradnik za informatičke poslove 628 221 Banjavčićeva 9
NIKOLINA PAHANIĆ viša stručna suradnica za udruge civilnog društva, šport i tehničku kulturu 628 200 Trg bana Jelačića 1
ŽELJKO PAKŠEC viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 116 Banjavčićeva 9
MARIO PAVLAČIĆ viši referent za upravljanje javnim površinama 628 146 Banjavčićeva 9
DIJANA PIBERNIK viša stručna suradnica za vođenje postupaka i rješavanje o nezakonito izgrađenim zgradama 628 250 Trg bana Jelačića 1
MARIJA PILČIK viša stručna suradnica za zaštitu okoliša 628 166 Banjavčićeva 9
MARICA PIPIĆ SLAĆANIN  savjetnica za financijsku kontrolu i izvješćivanje 628 162 Banjavčićeva 9
SARA POŽAR viša stručna suradnica za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo 628 203 Trg bana Jelačića 1
BLAŽENKA PRESEČAN savjetnica za socijalnu skrb 628 255 Trg bana Jelačića 1
MIRELA PRESEČAN viša stručna suradnica za planiranje i praćenje proračuna 628 164 Banjavčićeva 9
MAJA PURGAR IVKA viša stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada 628 230 Banjavčićeva 9
MARIJA RADEČIĆ viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove 628 167 Banjavčićeva 9
DAVORKA RADOVIĆ viša stručna suradnica za rad s mladima 628 180 Banjavčićeva 9
VESNA RIBAR pročelnica UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 628 158 Banjavčićeva 9
DRAŽENKA SILA - LJUBENKO pročelnica UO za društvene djelatnosti 628 112 Banjavčićeva 9
MARIO STEPAN stručni suradnik za gradnju 628 149 Banjavčićeva 9
VERONIKA STEPIĆ PLEŠ referentica za razrez prihoda 628 151 Banjavčićeva 9
SLAVICA STOJANOV referentica za poslove pisarnice i arhive 628 137 Banjavčićeva 9
MARTINA STOJKIĆ  viša stručna suradnica za europske fondove 628 144 Trg bana Jelačića 1
NATAŠA ŠAFAR referentica za administrativne i pomoćne poslove 628 238 Trg bana Jelačića 1
ŽELJKO ŠAFAR referent za mjesnu samoupravu 628 215 Banjavčićeva 9
IRENA ŠEGAVIĆ ČULIG savjetnica za kulturu i kulturnu baštinu 628 138 Banjavčićeva 9
DALIBOR ŠESTAK stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 628 179 Banjavčićeva 9
KRUNO ŠOBOT voditelj Odsjeka za razrez prihoda 628 157 Trg bana Jelačića 1
GORDANA TANDARIĆ viša stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja 628 246 Trg bana Jelačića 1
NIVES TARIBA stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 251  Trg bana Jelačića 1
IRENA TERZIĆ savjetnica za komunalno,prometno i poljoprivredno redarstvo 628 131 Trg bana Jelačića 1/18
IVANA TOMAŠIĆ samostalna upravna referentica za imovinskopravne poslove 628 167 Banjavčićeva 9 / 58
SNJEŽANA TURALIJA pročelnica UO za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove    
KRISTINA UĐBINAC voditeljica Odsjeka za naplatu prihoda 628 156 Banjavčićeva 9/39
VESNA VINOVRŠKI viša stručna suradnica za poduzetništvo i obrtništvo 628 243 Trg bana J. Jelačića 1/9
MARTINA VOJAK viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 164 Banjavčićeva 9/25
INDIRA VRANJEŠ stručna suradnica za najam gradskih stanova 628 152 Banjavčićeva 9/3
ANDREA VRBANEK voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 628 120 Trg bana Jelačića 1
VESNA VUČKOVIĆ viša stručna suradnica za komunalni doprinos i legalizaciju 628 240 Banjavčićeva 9
DUBRAVKA VUGLEŠIĆ voditeljica pisarnice 628 210 Banjavčićeva 9
LJILJANA ŽAFA viša referentica razreza i naplate gradskih poreza 628 178 Banjavčićeva 9
ANA ŽUPANČIĆ ŽUNAC viša referentica za protokol i odnose s javnošću 628 134 Banjavčićeva 9