Poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Karlovca 2017. do 2021. godine

Produljuje se rok za predlaganje kandidata do 13. 10. 2017. Jedan subjekt može predložiti više osoba.
 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu prijedloge kandidata za članove sljedećih kulturnih vijeća:
-           za glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost
-           za dramsku i plesnu umjetnost, te izvedbene umjetnosti
-           za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost
-           za vizualne umjetnosti
-           za inovativne umjetničke i kulturne prakse i međunarodnu kulturnu suradnju